APIE
PROJEKTĄ

Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo projektą įgyvendina Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Naujausi įvykiai

Keičiamas įstaigų perėjimo prie DBSIS grafikas Vidaus reikalų ministerija parengė ir pateikė pastaboms Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie …

Įstaigų veiksmai pasirengiant naudoti DBSIS Praėjusių metų pabaigoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-12-22 nutarimu Nr. 1114 “Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų …