DBSIS NAUJIENOS

Keičiamas įstaigų perėjimo prie DBSIS grafikas Vidaus reikalų ministerija parengė ir pateikė pastaboms Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie …

Įstaigų veiksmai pasirengiant naudoti DBSIS Praėjusių metų pabaigoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-12-22 nutarimu Nr. 1114 “Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų …

Vidaus reikalų ministrės 2022-02-01 įsakymu Nr. 1V-76 buvo patvirtintas Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo …

Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugų techninėje specifikacijoje numatyta, kad turi būti sukurtos šios integracinės sąsajos:● Duomenų gavimui: …