Vidaus reikalų ministrės 2022-02-01 įsakymu Nr. 1V-76 buvo patvirtintas Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų grafikas. Grafike įrašytos 657 valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, kurių darbo su DBSIS pradžia suskirstyta į atskirus laikotarpius per visą DBSIS projekto įgyvendinimo trukmę.


Grafike įrašytos valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-12-22 nutarimo Nr. 1114 “Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo” 3.9 p. – likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki minėtame grafike nustatyto termino, parengti ir pradėti įgyvendinti Pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų veiksmų planus, o pradėjus naudoti DBSIS – apsispręsti dėl pereinamojo laikotarpio trukmės, kai kartu su DBSIS, įstaiga dar naudos ir turimą DVS. Plačiau apie Pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų veiksmų planų rengimą skaitykite kitame pranešime.