Įstaigų veiksmai pasirengiant naudoti DBSIS

Praėjusių metų pabaigoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-12-22 nutarimu Nr. 1114 “Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų teikimo“, Vidaus reikalų ministerijai buvo pavesta parengti Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų DBSIS paslaugų veiksmų plano formą, kuri buvo patvirtinta 2022-02-01 įsakymu Nr. 1V-75.


Vyriausybės nutarimo 3.9 p. įpareigoja visus DBSIS paslaugų gavėjus – įstaigas, įtrauktas į DBSIS paslaugų gavėjų sąrašą, patvirtintą to paties nutarimo 1 p. – likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki minėtame grafike nustatyto termino, parengti ir pradėti įgyvendinti Pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų veiksmų planus, o pradėjus naudoti DBSIS – apsispręsti dėl pereinamojo laikotarpio trukmės, kai kartu su DBSIS, įstaiga dar naudos ir turimą DVS.


Plano forma numato užduotis DBSIS paslaugų gavėjams (įstaigoms), be kurių DBSIS diegimas būtų neįmanomas. Veiksmų įgyvendinimo terminai plano formoje pateikti tokiu būdu, kad nurodytų vėliausią galimą terminą. Kiekviena Pasirengimo veiksmų planus turės parengti ir įgyvendinti visi DBSIS paslaugų gavėjai, todėl kviečiame jau dabar atidžiau susipažinti su veiksmais, nes dalį veiksmų galima pradėti įgyvendinti jau dabar.


Kilus klausimų, visada klauskite!